Als je emigreert naar Spanje, moet je je uitschrijven uit België

Emigreren naar Spanje en uitschrijven uit België

 • Dit kan ten laatste op de dag voor vertrek
 • Doe aangifte van uitschrijving bij het gemeentebestuur van je woonplaats
 • Kijk op de website van je gemeente hoe en wanneer je je kunt uitschrijven
 • Je ontvangt een bewijs van afvoering uit het bevolkingsregister ¨model 8"
 • "Model 8" kun je nodig hebben voor aanvragen E121/S1 Verdragsformulier bij jouw ziekenfonds (vraag dit na!)
 • Met ¨model 8" kun je je inschrijven bij een Belgisch consulaat in Spanje
 • Informeer vooraf welke documenten vereist zijn
 • Je wordt na inschrijving bij het consulaat opgenomen in het consulaire bevolkingsregister

Weet je nog niet zeker of je België definitief wilt verlaten?

 • Je inschrijven als ¨tijdelijk afwezig?¨Is mogelijk onder bepaalde voorwaarden voor de duur van 1 jaar
 • Check vooraf bij jouw gemeentebestuur of dit in jouw situatie mogelijk is
 • Indien mogelijk, na 1 jaar moet je een keuze maken

Vraag bij uitschrijving uit België

 • het Internationaal uittreksel bevolkingsregister met historische adressen aan, waaruit blijkt dat je 12 maanden voorafgaand aan de emigratie onafgebroken in België gewoond hebt
  Dit document heb je in Spanje nodig, als je van plan bent om een voertuig mee te nemen als onderdeel van de verhuisraad