Wil je weten hoeveel BPM je terug kunt krijgen?
Geef je kenteken aan ons door!

Belasting Personenauto´s en Motorrijwielen (BPM)

  • Extra belasting geheven door de Nederlandse overheid op geregistreerde auto´s in Nederland
  • Bij exporteren van een auto wordt registratie in Nederland beëindigd
  • Auto ingevoerd of geïmporteerd in Spanje? En zit er nog BPM op je auto? Vraag het terug

BPM terugvragen 

Download het formulier “Teruggaaf BPM wegens export van een in Nederland geregistreerd motorrijtuig” via de belastingdienst

Kosten

Geen

Voorwaarden voor teruggave van BPM 

  • Voertuig is geregistreerd in Nederland op of na 16-10-2006
  • Het is geen schadevoertuig
  • Geëxporteerd naar en geregistreerd in een EU-lidstaat  

Bijzonderheden

Je kunt de aanvraag voor teruggaaf BPM in gang zetten, als de auto is afgemeld en met de status “Export” geregistreerd is bij de RDW
Kijk op RDW “Uw registratie bij de RDW
Formulier moet binnen 13 weken na beëindiging registratie bij RDW bij Belastingdienst Nederland zijn
Je moet handmatig een aantal berekeningen maken

Welke JC Dienst hoort hierbij?

  • Formulier Teruggaaf BPM invullen