Na jouw emigratie naar Spanje ontvang je een opgaaf wereldinkomen en een bewijs van leven

Na jouw emigratie moet je een opgaaf wereldinkomen doen

 • Jaarlijks moet je wereldinkomen opgeven aan de belastingdienst in Nederland
 • Formulier ontvang je automatisch als je buitenlandbijdrage aan het CAK betaalt
 • Belastingdienst geeft wereldinkomen door het CAK voor berekening van buitenlandbijdrage
 • Het is geen aangifte voor inkomstenbelasting

Na jouw emigratie moet je een bewijs van in leven zijn/levensbewijs invullen

Pensioen of uitkering uit België of Nederland?
Jaarlijks stuurt uitkeringsinstantie verzoek om aan te tonen, dat je nog in leven bent

 • Voor Nederlandse uitkeringsinstanties is soms alleen het invullen van het formulier met een kopie van ID bewijs voldoende
 • Bijna altijd wordt gevraagd om officiële verklaring opgesteld door
  • ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente
  • medewerker Belgisch Consulaat (voor Belgen)
  • medewerker Nederlands Consulaat (voor Nederlanders) 
  • notaris of rechter

Welke JC Diensten horen hierbij?

 • Begeleiding afdeling burgerzaken Spaanse gemeente
 • Ondersteuning nodig bij Nederlandse belastingdienst