Voorkom dat je na je emigratie naar Spanje dubbele belasting betaalt in Nederland én Spanje

Emigreren naar Spanje, belastingaangifte Nederland of Spanje?

Voor Wie

 • Je ontvangt een uitkering vanuit Nederland
 • Je ontvangt inkomsten die vallen onder de Nederlandse belastingen
 • Je bent fiscaal resident in Spanje
 • Je moet belasting betalen in Spanje

Spanje heeft met Nederland een belastingverdrag om te voorkomen dat je meer dan 1 keer belasting betaalt

Moet ik na mijn emigratie naar Spanje belastingaangifte in Nederland doen?

Is afhankelijk of je als gekwalificeerd buitenlands belastingplichtige wordt aangemerkt
Kijk op www.belastingdienst.nl 
Ben je gekwalificeerd buitenlands belastingplichtige, dan moet je een inkomensverklaring laten invullen door de Spaanse belastingdienst

Blijf je na jouw emigratie belastingplichtig in Nederland?

Je bent wel verplicht om een aangifte van inkomen in Spanje te doen
Stuur een bewijs van betaling van belasting in Nederland mee met de aangifte in Spanje
Vraag het bewijs op bij de belastingdienst in Nederland 
De Spaanse belastingdienst (Hacienda) registreert jou als belastingplichtige in Nederland

Ben je na jouw emigratie belastingplichtig in Spanje?

Let goed op!

 • Over de periode dat je nog in Nederland ingeschreven staat, ben en blijf je belastingplichtige in Nederland
 • Voor Spanje ben je belastingplichtige over het hele kalenderjaar als je langer dan 183 dagen in een kalenderjaar in Spanje woont
 • Spanje berekent dan ook belasting over de periode dat je nog in Nederland woonde 
 • Teruggave van deze dubbel betaalde belasting is niet eenvoudig. In het land waar je fiscaal inwoner bent, kun je een verzoek voor onderlinge Overleg procedure indienen
 • Teruggaaf van belasting die Nederland berekend heeft over de Spaanse periode, kan teruggevraagd worden door 
  • in het emigratiejaar via “verzoek van vijstelling inhouding loonbelasting/premievolksverzekeringen” of
  • via belastingaangifte in het jaar daarop

Aanvraag vrijstelling belasting / loonheffing Nederland

Download formulier “Aanvraag vrijstelling van loonheffing” van de belastingdienst 

Voorwaarde

Fiscaal resident in Spanje

Meesturen

 • Verklaring belastingplicht woonland ondertekend door Spaanse belastingdienst 
 • Of kopie van eerste belastingaangifte in Spanje
 • Of certificaat fiscaal resident in Spanje uitgegeven door de Spaanse belastingdienst
 • Bijlagen evt. polissen

Bijzonderheden

 • Voor bepaalde inkomsten ben en blijf je belastingplichtige in Nederland, zoals overheidspensioen (ABP)
  Neem hierover contact op met de belastingdienst
 • Verklaring belastingplicht woonland is alleen in het Nederlands en Engels
  Kan zijn dat de Spaanse belastingdienst deze niet wil ondertekenen omdat het niet in de Spaanse taal opgesteld is! 

Duur
Verwerking: ± 8 weken

Welke JC Diensten horen hierbij?

 • Overzicht van Spaanse en Nederlandse kantoren
 • Tips Nederlandse belastingen
 • Tip hoe om te gaan met woonlandverklaring