Ook na jouw emigratie naar Spanje houd je recht op zorg in België of Nederland

Recht op medische zorg in België 

 • Ben je tijdelijk in België, als Belgische gepensioneerde of uitkeringsgerechtigde houd je volledig recht op zorg in België en de terugbetaling van kosten
 • Voorwaarde is dat je je (her)inschrijft bij een ziekenfonds en premie betaalt 
 • Jouw ziekenfonds verzorgt de financiële en administratieve afwikkeling

Recht op medische zorg in Nederland 

 • Ben je tijdelijk in Nederland? Als Nederlands gepensioneerde, uitkeringsgerechtigde of gezinslid van een grensarbeider houd je recht op zorg uit het basispakket van de Nederlandse Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg
 • Behandelingen van zowel spoedeisende als geplande zorg worden vergoed
 • Voor geplande zorg kun je een verwijsbrief nodig hebben van een huisarts, tandarts, verloskundige of andere medisch specialist (vraag dit van te voren na!)
 • Klik hier voor meer informatie over medische behandelingen in Nederland

Je kan gebruikmaken van de Nederlandse zorg, als

 1. Je recht hebt op medische zorg in Spanje 
 2. Je als verdragsgerechtigde geregistreerd bent bij het CAK (via S1 document)
 3. In bezit van EHIC pasje van CAK

Goed om te weten

 • CAK heeft administratieve- en financiële afwikkeling ondergebracht bij Zilveren Kruis, afdeling Buitenland
 • Dit betekent niet dat je daarmee ook verzekerd bent via Zilveren Kruis
 • Als verdragsgerechtigde ben je NIET  gebonden aan een bepaalde zorgverzekering 
 • Binnen het basispakket heb je volledig vrije keuze in huisarts, specialist, ziekenhuis etc.