Arbeids ongeschiktheids uitkering vrijgesteld van inkomstenbelasting in Spanje?

 

Op 14 maart 2019 heeft het Hooggerechtshof in Madrid (Tribunal Supremo) de volgende uitspraak gedaan:

¨De vrijstelling van permanente invaliditeitspensioenen c.q. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uit het buitenland vereisen nadere beoordeling¨

Het Hooggerechtshof geeft aan dat

 • Voor iedereen die in Spanje woont (Spanjaarden en buitenlanders) moet dezelfde procedure en stappen gevolgd worden
 • Permanente invaliditeitspensioenen c.q. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor volledige arbeidsongeschiktheid uit het buitenland moeten eerst door een team van het Instituto Nacional de Seguridad Social in Spanje beoordeeld worden
 • Het Instituto Nacional de Seguridad moet beoordelen of de arbeidsongeschiktheidsuitkering die vastgesteld is in het buitenland vergelijkbaar is met de categorie ¨absolute blijvende arbeidsongeschiktheid¨ zoals Spanje deze kent
 • Het Instituto Nacional de Seguridad Social moet een verklaring afgeven a.h.v. inhoudelijke medische documenten
 • Wordt verklaard dat het gaat om een arbeidsongeschiktheidsuitkering die valt onder de absolute blijvende arbeidsongeschiktheid, dan is de uitkering vrijgesteld van inkomstenbelasting
 • De verklaring moet ingeleverd worden bij de Spaanse belastingdienst 
 • De Spaanse belastingdienst moet de verklaring overnemen

 

Wat betekent bovenstaande nu?

Spanje maakt in haar permanente invaliditeitspensioenen c.q. volledige arbeidsongeschiktheids-uitkeringen onderscheid in twee categorieën

Categorie 1        Incapacidad permanente total -  volledige blijvende arbeidsongeschiktheid  

 • Je komt hiervoor in aanmerking als arbeidsongeschikt bent voor je eigen werk, beroep, professie
 • Deze categorie geeft recht op een verhoging van de belastingvrije voet van minimaal € 3000

 

Categorie 2        Incapacidad permanente absoluta -  volledige absolute blijvende arbeidsongeschiktheid

 • Dit betekent dat je arbeidsongeschikt bent voor je eigen werk, beroep, professie én voor alle andere werkzaamheden. Je kunt absoluut geen enkel ander werk meer verrichten!
 • Alléén deze categorie geeft recht op algehele belastingvrijstelling
 • Deze uitkeringen hoeven niet opgegeven te worden bij de aangifte inkomstenbelasting

 
Kort gezegd:

Permanente invaliditeitspensioenen c.q. volledige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen moeten dus eerst beoordeelt worden

Maar in

In veel andere landen ben je volledige arbeidsongeschiktheid vanaf 70 % (in Zwitserland), volledig arbeidsongeschikt voor 80-100% (in Nederland) of  blijvend arbeidsongeschikt bij een percentage van tenminste 66% (in België). Het Hooggerechtshof is van mening dat in deze gevallen sprake is van een percentage dat wel gewerkt kan worden.

Zelfs in het geval dat er sprake is van volledige blijvende arbeidsongeschiktheid van 100% in het buitenland,  is het Hooggerechtshof van mening dat dit nog niet zegt dat je arbeidsongeschiktheid bent voor alle werkzaamheden en daarmee vergelijkbaar is met categorie 2 absolute blijvende arbeidsongeschiktheid.

Hoe nu verder?

De vraag die nu nog niet beantwoord is door het Hooggerechtshof is: ¨Hoe gaat nu vervolgens de beoordelingsprocedure of met andere woorden de gelijkstellingsprocedure lopen?¨

Met vragen zoals:

-        Waar moet je de procedure starten?

-        Wat lever je aan, wanneer en op welk moment?

-        Hoelang duurt het voordat er een verklaring wordt afgegeven?

Hopelijk kunnen wij, JC Costa Blanca, hier binnenkort meer informatie over geven


Update november 2019:
Voor zover we nu vernomen hebben zal de keuring door het INSS een keuring zijn die gebaseerd wordt op het dossier van de aanvrager. Een dossierbeoordeling op basis van medische documenten van verzekeringsarts (UWV en/of medische specialisten) 
Samen met een gespecialiseerd belastingadvieskantoor gaan we binnenkort een procedure starten om te ondervinden hoe de procedure en procesgang exact gaat verlopen

Update december 2020:
Inmiddels zijn in samenwerking met een belastingadvieskantoor, Dextra Asesores, twee procedures gestart. Het is ons nog onduidelijk hoe de  procedure hiervoor precies gaat lopen.

Het laatste nieuws wat wij hebben is dat INSS deze beoordeling kan doen, maar uitsluitend op aanvraag door de belastingdienst. Met andere woorden de belastingdienst zal dan alle medische gegevens van de aanvrager moeten gaan verzamelen en aan INSS ter beoordeling sturen. Het zal voor de aanvrager, zoals het er nu uitziet, onduidelijk zijn welke documenten de belastingdienst naar INSS zal sturen.

Het UWV zet in de meeste gevallen in haar rapportages een afkeuringspercentage van 80-100% arbeidsongeschikt. In spanje beoordeelt men dit niet automatisch als volledig arbeidsongeschikt (100%). Dit betekent dat er goede onderliggende en onderbouwde documentatie aangeleverd moet worden waaruit blijkt dat er wel degelijk sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid en dat de aanvrager niet in staat is om te werken, geen enkele loonvormende arbeid meer kan verrichten.
Dit laatste blijkt vaak a.d.h.v. documenten die in bezit zijn moeilijk aan te tonen.

Verder geeft Dextra aan dat de uitspraak van het Tribunal Supremo in Madrid betrekking had op een arbeidsongeschiktheid van een resident uit Zwitserland, dit kan misschien net iets anders liggen dan een beroep van een resident die uit een land afkomstig is dat volledig tot de EU behoord, bijvoorbeeld uit Nederland. Afwachten hoe men daar verder op reageert. 

 

 

Deel dit bericht