Betaal ik in Spanje meer of minder belasting als pensionado?

Houd ik als pensionado nou meer of minder over dan in Nederland? 
Pensionado´s zijn mensen met een AOW, WAO/WIA of pre-pensioen
Nederland kent heffingskortingen en Spanje kent belastingvrije voet
                                 Maar wat is het verschil? 


In dit artikel leggen we het een en ander uit aan de hand van voorbeelden en berekeningen
Onderstaande berekeningen gaan uit:
- Een inkomen van € 20.000
- Met de premies ZVW/WLZ buitenland wordt geen rekening gehouden
- Geen aftrekposten
- Nederland: alleen de algemene heffingskorting/ouderenkorting is gebruikt in het overzicht
- Belastinggegevens: Nederland jaar 2020 en Spanje jaar 2019

            LET OP:

- Heb je een inkomen per persoon van € 12.000 (alleen een inkomen uit één bron, daarnaast geen andere inkomsten, bezittingen en spaargelden), dan hoef je geen belastingaangifte te doen in Spanje. (gegevens 2019)
- Jan heeft volledig AOW plus een pensioen; Truus heeft alleen AOW. Zij hebben geen spaargeld 
Truus hoeft geen aangifte te doen in Spanje en betaalt dus geen belasting in Spanje (gegevens 2019)

Raadpleeg altijd een goede gestor of je wel of geen aangifte moet doen in dit soort situaties

Hoeveel belasting betaalt een WAO/WIA´er/pre-gepensioneerde in Spanje?

In Spanje hanteert men het systeem van belastingvrije voet
Ben je nog geen 65 jaar, dan heb je in de communidad Valencia een belastingvrije voet van € 5.550 (gegevens december 2019) 
Heb je een inkomen van € 20.000 dan betaal je over (€ 20.000 – € 5.550) € 14.450 belasting

Het Spaanse schijvensysteem is erg ingewikkeld 
Spanje als land heft belasting maar ook de deelstaten (comunidad) heffen belasting. Echter deze schijven lopen ook niet gelijk en zijn per deelstaat verschillend.

Hoeveel belasting betaal ik als WAO/WIA-er /pre-gepensioneerde in het Communidad Valenciana bij een inkomen van € 20.000?

(Geen rekening gehouden met aftrekposten)

Belastbaar inkomen       (€ 20.000 - €  5.550)                                                                                     € 14.450
Belastingschijf Spanje:
               Schijf 1 (€  0          tot  € 12.450)   9,5% van  € 12.450       =  € 1.182,75
               Schijf 2 (€ 12.450 tot  € 20.200)    12% van  € 2.000          =  €     240,00
Totaal te betalen belastingschijf Spanje                                                                                               € 1.422,75

         Belastingschijf Valencia:
                       Schijf 1 (€ 0           tot  € 17.707,20) 11,9% van € 14.450                                                       € 1.719,55
         Totaal te betalen belasting Spanje en Valencia                                                                             € 3.142,30

Netto inkomen in Spanje wordt € 20.000 – € 3.142,30 = € 16.857,70

Van dit netto inkomen gaat dus nog af de premie ZVW en WLZ buitenland voor gebruikmaken van de zorg in Spanje via de Seguridad Social  
Je betaalt verder geen ziektekostenpremie voor jou en gezinsleden in Nederland

Hoeveel belasting betaal ik in Nederland bij een inkomen van € 20.000?

(Geen rekening gehouden met aftrekposten)

Wij gaan ervan uit dat de groep WAO/WIA en pre-gepensioneerden alleen in Nederland de algemene heffingskorting zouden krijgen

Nederland hanteert het systeem van heffingskortingen
Er zijn meerdere vormen van heffingskortingen. Naarmate je meer verdient krijg je minder of zelfs geen korting meer van de overheid op je inkomen.

(Andere heffingskortingen zijn arbeid, alleenstaande, jongeren gehandicapten en inkomensafhankelijke combinatiekorting)

Nederland kent in 2020 nog twee schijven:
- Schijf 1  (€ 0 tot  € 68.508)         37,35%
- Schijf 2  (vanaf   € 68.508)         49,5%

Bij een inkomen van € 20.000 betaal je in Nederland aan loonheffing 37,35%

Loonheffing bij een inkomen van € 20.000:  37,35% van € 20.000 =                 € 7.470
Daar gaat vanaf de algemene heffingskorting 
Bij een inkomen van € 20.000 een bedrag van                                                      € 2.711 - 
Je betaalt aan loonheffing                                                                                          € 4.759

Je netto inkomen: € 20.000 - € 4.759 = € 15.241

Gepensioneerden, zelfstandigen betalen in Nederland een inkomensafhankelijk ZVW premie van 5,45% over maximaal inkomen € 57.232. Heb je een uitkering van het UWV dan betaalt de uitkeringsinstantie premie over het inkomen dat zij jou uitkeren en ben je in loondienst dan betaalt de werkgever deze kosten.

Hoeveel belasting betaalt een AOW-er in Spanje?

Ben je ouder dan 65 jaar in Spanje dan krijg je in Spanje een extra belastingvrije voet van € 1.500. Ouder dan 75 jaar dan komt er nog eens een extraatje van € 140 bij

Als je 65 jaar bent dan ga je belasting betalen over (€ 20.000 -  €5.550 - 1.500) € 12.950

Het Spaanse schijvensysteem is erg ingewikkeld
Spanje als land heft belasting maar ook de deelstaten (comunidad) mogen belasting heffen. En deze schijven lopen ook niet gelijk en zijn per deelstaat verschillend

Hoeveel belasting betaal ik  als AOW-er in het Communidad Valenciana bij een inkomen van € 20.000?

(Geen rekening gehouden met afrekposten)

Belastbaar inkomen       (€ 20.000 - €  5.550 - € 1.500)                                                                = € 12.950
Belastingschijf Spanje:
               Schijf 1 (€  0          tot  €12.450)    9,5% van  € 12.450                 =  € 1.182,75
               Schijf 2 (€ 12.450 tot  € 20.200)    12% van  €       500                 =  €       60,00
Totaal te betalen belastingschijf Spanje                                                                                          €  1.242,75

Belastingschijf Valenciana:
               Schijf 1 (€ 0           tot € 17.707,20) 11,9% van € 12.950                                                       =  €  1.541,05
Totaal te betalen belasting Spanje en Valenciana                                                                           €   2.783,80

Netto inkomen in Spanje wordt € 20.000 – € 2.783,80 = € 17.216,20

Van dit netto inkomen gaat nog af de premie ZVW en WLZ buitenlandvoor gebruikmaken van de zorg in Spanje via de Seguridad Social 
Maar je betaalt geen ziektekostenpremie/eigen risico voor jou in Nederland

Hoeveel belasting betaal ik in Nederland bij een inkomen van 20.000?

(Geen rekening gehouden met aftrekposten)

Wij gaan ervan uit dat de AOWer alleen in Nederland de algemene heffingskorting en ouderenkorting zou krijgen

(Andere heffingskortingen zijn arbeid, alleenstaande, jongeren gehandicapten en inkomensafhankelijke combinatiekorting)

Bij een inkomen van € 20.000 betaal je als AOW-er aan loonheffing in de eerste schijf 19,45%

Loonheffing:                                                                  19,45%  van € 20.000 =  € 3.890

Daar gaat vanaf de algemene heffingskorting en arbeidskorting.
- Algemene heffingskorting            € 1.413
- Ouderenkorting                           € 1.622
Totaal heffingskortingen                                                                                      € 3.035
Je betaalt aan loonheffing                                                                                    €    855
Inkomensafhankelijk ZVW-premie 5,45% van € 20.000 =                                € 1.090
Totaal inhouding AOW Nederland                                                                  € 1.945

Je netto inkomen: € 20.000 - € 1.945 = € 18.055

Nederland hanteert het systeem van heffingskortingen
Er zijn meerdere vormen van heffingskortingen. Echter naarmate je meer verdient krijg je minder of zelfs geen korting meer van de overheid op je inkomen.

Met andere heffingskortingen zoals alleenstaande, jongeren gehandicapten en inkomensafhankelijke combinatiekorting is geen rekening gehouden in dit voorbeeld

Gepensioneerden, zelfstandigen betalen in Nederland een inkomensafhankelijk ZVW premie van 5,45% over maximaal inkomen € 57.232

 
Deel dit bericht