Inschrijving schooljaar 2020-2021 Spanje, provincie Alicante

Het schooljaar 2020-2021 start op 7 september 2020. In de maand juni vindt de voorinschrijvingsprocedure plaats. Deze zal voor komend schooljaar anders verlopen


Emigreren naar Spanje en inschrijven voor onderwijs

In het Comunidad Valenciana, waar de provincie Alicante deel vanuit maakt is de voorinschrijvingsprocedure c.q. toelatingsprocedure voor het volgende schooljaar 2020/2021:

  • van 8 tot en met 16 juni voor het kleuter (infantíl) en basis onderwijs (primaria)
  • van 17 tot en met 25 juni voor het voortgezet onderwijs (ESO) en voorbereidend universitaironderwijs (Bachillerato)

Normaalgesproken brengt JC Costa Blanca voor haar klanten de aanmeldingsformulieren persoonlijk naar de voorkeursschool cq. onderwijsinstelling
Dit jaar zal de aanmelding digitaal plaatsvinden In het Comunidad Valencia is i.v.m. coronapandemie gewerkt aan een elektronisch toelatingsmodel om het grote aantal mensen in onderwijscentra te vermijden en zo de veiligheid en van gezinnen te garanderen

Het schooljaar zal starten op 7 september 2020 en eindigen op 23 juni 2021
Alle scholen en onderwijsinstellingen worden gedesinfecteerd de komende periode
De groepsgrootte is voor komend schooljaar vastgesteld op 15 kinderen/leerlingen per groep/klas
Er is geen ruimte voor uitbreiding van locaties en formatie
Men onderzoekt de mogelijkheid van deels digitaal onderwijs en onderwijs in dagdelen of aantal vaste dagen voor de verschillende groepen
Scholen moeten voor aanvang van het nieuwe studiejaar het onderwijs volgens ¨nieuwe normaal¨ hebben ingericht
Er moet een onderwijsherstel-, en aanpassingsplan ontwikkeld zijn, zodat er specifieke aandacht is voor ¨inhalen¨van lesstof dat door de lockdown in het laatste kwartaal van schooljaar 2019-2020 niet gegeven is

We houden jullie op de hoogte!

Deel dit bericht