Ga je emigreren naar Spanje?
Vraag je residencia op tijd aan, binnen 3 maanden na aankomst in Spanje

Wanneer ben je resident in Spanje?

 • Verblijf je langer dan 3 maanden in Spanje, dan word je volgens de wet gezien als resident in Spanje
 • Je bent dan verplicht om je Residencia aan te vragen “Certificado de registro de ciudano de la Unión”
 • Je bent verplicht om je uit te schrijven in je huidige woonland en je in te schrijven in jouw gemeente in Spanje
 • Resident betekent dat je inwoner bent van Spanje; niet dat je de Spaanse nationaliteit krijgt
 • Je behoudt gewoon je eigen paspoort met nationaliteit

Fiscaal resident in Spanje? Wat houdt dat in?

 • Woon je meer dan 183 dagen in een kalenderjaar in Spanje, dan ben je ook fiscaal resident
 • Als fiscaal resident betaal je in principe belasting in het land waar je woont
 • Via belastingverdragen tussen landen wordt voorkomen, dat je dubbele belasting betaalt

Factoren, die bepalen of je in Spanje als fiscaal resident wordt beschouwd, zijn

 • Je staat ingeschreven
 • Je woont permanent in Spanje
 • Je werkt in Spanje 
 • Je bent verzekerd in Spanje
 • Je hebt vermogen in Spanje
 • Je valt onder de Spaanse gezondheidszorg
 • Je maakt gebruik van sociale voorzieningen
 • Je kinderen gaan naar school in Spanje

Waar en hoe je residencia/residentie aanvragen in Spanje

 1. Maak een afspraak bij een Oficina de Extranjería van El Cuerpo Nacional de Policía
  (open de link via Internet Explorer)
 2. Download de formulieren Modelo 790/código 012 en Modelo EX 18 
 3. Ga naar een bank met ingevulde formulier Modelo 790
 4. Ga met ingevulde formulieren naar de Oficina de Extranjería van El Cuerpo Nacional de Policía
 5. Meestal krijg je je Residencia gelijk mee

Kosten

Tasas (leges) € 12,00 (2021) te betalen bij een bank

Voorwaarden

 • Binnen 3 maanden na aankomst in Spanje aanvragen
  (dit i.v.m. wachttijd om een afspraak in te plannen)
 • Ingeschreven staan in een Spaanse gemeente
 • Over voldoende financiële middelen beschikken
  netto inkomsten van totaal minimaal € 7000 per persoon per jaar (2021) 
 • Verzekerd voor integrale medische zorg, ziekenhuisopname en operaties 
 • Moet sprake zijn van huwelijk of geregistreerd partnerschap (als je partner geen eigen inkomsten heeft)

Meenemen

 • Ingevuld formulier Modelo EX 18 formulier 
 • Bewijs van betaling leges, Modelo 790
 • Recente pasfoto 
 • Inschrijvingsbewijs Spaanse gemeente niet ouder dan 3 maanden
 • Bewijs van inkomsten: bankafschrift (extracto over minimaal 3 maanden) met periodieke stortingen van maandelijks inkomen/pensioen/uitkering/privéstortingen of het bewijs van (uitkerings)instantie, werkgever van gegarandeerde maandelijkse inkomsten
 • Verzekeringsbewijs: certificado seguro Médico (document S1/formulier 121, particuliere verzekeringspolis of certificado Seguridad Social)
 • Aanvrager heeft geen eigen inkomsten of zorgverzekering: huwelijksakte/geregistreerd partnerschap niet ouder dan 3 maanden 
 • Minderjarige kind: geboorteakte 
 • Werken in loondienst: contract, salaris en vida laboral
 • Zelfstandige: belastingaangifte trimester (declaración modelo 130)

Van alle documenten altijd het orgineel en een kopie meenemen

Bijzonderheden

 • Let op: de aan te leveren documenten kunnen per plaats verschillend zijn!
 • Je krijgt een tijdelijke residencia voor vijf jaar
 • Na vijf jaar onafgebroken in Spanje te hebben gewoond, kun je deze omzetten naar een permanente

Welke JC Diensten horen hierbij?

 • Doornemen van de papieren om jouw residentie aan te vragen in Spanje
 • Verzekeringsbewijs Certificado seguro Medico regelen
 • Afspraak regelen bij Oficína de Extranjeria  
 • Meegaan naar Oficína de Extranjeria 
 • JC Costa Blanca regelt  formulieren Modelo790 en Modelo EX 18