Vrijwaring gebruik internetsite

INHOUD

De door van JC Costa Blanca verstrekte informatie is onder meer ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

AANSPRAKELIJKHEID

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. JC Costa Blanca kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. JC Costa Blanca aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. JC Costa Blanca aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door JC Costa Blanca worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van JC Costa Blanca.

VERANTWOORDELIJKHEID

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van JC Costa Blanca omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. JC Costa Blanca aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte fysieke, juridische, sociale of financiële (gevolg) schade.