Als je emigreert naar Spanje, moet je je uitschrijven uit Nederland

Emigreren naar Spanje en uitschrijven uit Nederland

  • Het is belangrijk om dit tijdig te doen
  • Kijk op de website van je gemeente hoe en wanneer je je kunt uitschrijven
  • Uitschrijvingsprocedure kan per gemeente verschillen
  • Gemeente verwerkt de aanvraag meestal binnen een week
  • Emigratie wordt doorgegeven aan andere overheidsinstanties
  • Je wordt opgenomen in het “Register Niet-Ingezetenen” (RNI) 

Vraag bij uitschrijving uit Nederland 

  • Een schriftelijk bewijs van uitschrijving aan (dit gaat niet automatisch!)
  • Het Internationaal uittreksel “BRP”/ uittreksel bevolkingsregister met historische adressen aan, waaruit blijkt dat je 12 maanden voorafgaand aan de emigratie onafgebroken in Nederland gewoond hebt
  • Deze documenten heb je in Spanje nodig, als je van plan bent om een voertuig mee te nemen als onderdeel van de verhuisraad