Betaal ik na mijn emigratie geen belasting over mijn arbeidsongeschiktheidsuitkering of invaliditeitsuitkering in Spanje?

Emigreren naar Spanje en ben je arbeidsongeschikt verklaard in Nederland of België?

 • Je kunt in aanmerking komen voor belastingvrijstelling over je arbeidsongeschiktheids,- invaliditeitsuitkering
 • Je kunt in aanmerking komen voor belastingvermindering volgens de Spaanse belastingwet
 • Hoogte van de belastingvermindering is afhankelijk van de wijze, waarop de Spaanse belastingdienst het afkeuringspercentage beoordeelt en erkent

Voorwaarden voor belastingvrijstelling in Spanje over je arbeidsongeschikheids,- invaliditeitsuitkering

 • Je moet blijvend en volledig arbeidsongeschikt zijn voor eigen werk én voor alle andere werkzaamheden
 • Arbeidsongeschiktheid of invaliditeit moet vastgesteld zijn door een instantie gelijkwaardig aan Seguridad Social
 • Brief waarin de beslissing van afkeuring/invaliditeit vermeld staat, is vertaald in het Spaans door beëdigd vertaler
 • Verzoek indienen bij Spaanse belastingdienst

Voorwaarden voor belastingvermindering in Spanje

 • Invaliditeitsuitkering uit België of arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV 
  • Spaanse belastingdienst ziet het Belgische RIZIV (Ziekenfonds) en Nederlandse UWV als gelijkwaardig aan Seguridad Social
 • Brief waarin de beslissing van afkeuring/invaliditeit vermeld staat, is vertaald in het Spaans door beëdigd vertaler
 • Verzoek indienen bij Spaanse belastingdienst

Wanneer moet je je laten keuren in Spanje?

 • Als de belastingdienst jouw afkeuring niet erkend
 • Als je vindt dat je in aanmerking komt voor een hogere belastingvermindering 
 • Als je in aanmerking wilt komen voor Sociale voorzieningen voor arbeidsongeschikten

 

Je gaat emigreren naar Spanje

Je bent arbeidsongeschikt verklaard in Nederland of België

Dan hoef ik geen belasting te betalen in Spanje

Maar is dat ook zo?

 
JA in sommige gevallen
 
NEE in de meeste gevallen
 
 
Lees hier het artikel: Emigreren, arbeidsongeschikt in Nederland of België en belasting in Spanje

Welke JC Diensten horen hierbij?

 • Advies/begeleiding t/m indienen verzoek Spaanse belastingdienst
 • JC Costa Blanca kan snel en goedkoop documenten officieel laten vertalen
 • Naam Spaanse gestor met kennis van Belgisch en Nederlands systeem