Betaal ik na mijn emigratie geen belasting over mijn arbeidsongeschiktheidsuitkering of invaliditeitsuitkering in Spanje?

Emigreren naar Spanje en ben je arbeidsongeschikt verklaard in Nederland of België?

  • Je kunt in aanmerking komen voor belastingvrijstelling over je arbeidsongeschiktheids,- invaliditeitsuitkering
  • Je kunt in aanmerking komen voor belastingvermindering volgens de Spaanse belastingwet
  • Hoogte van de belastingvermindering is afhankelijk van de wijze, waarop de Seguridad Social het arbeidsongeschiktheidspercentage beoordeelt en erkent

Voorwaarden voor belastingvrijstelling in Spanje over je arbeidsongeschikheids,- invaliditeitsuitkering

  • Je moet blijvend en volledig arbeidsongeschikt zijn voor eigen werk én voor alle andere werkzaamheden
  • Arbeidsongeschiktheid of invaliditeit moet vastgesteld zijn door een instantie gelijkwaardig aan Seguridad Social 
  • Het arbeidsongeschiktheidspercentage moet eerst door een team van het Instituto Nacional de la Seguridad Social vastgesteld worden 
  • Zij toetsen of jij aan de eisen en criteria voldoet volgens de Spaanse wetgeving

 

Je gaat emigreren naar Spanje

Je bent arbeidsongeschikt verklaard in Nederland of België

Dan hoef ik geen belasting te betalen in Spanje

Maar is dat ook zo?

 
JA in sommige gevallen
 
NEE in de meeste gevallen
 
 
In maart 2019 is een uitspraak geweest van de Hooggerechtshof in Madrid
Hoe de procedure gaat verlopen is nog niet bekend
Zodra wij meer weten publiceren wij dit

Welke JC Diensten horen hierbij?

  • Informatie over procedure en doorverwijzing naar deskundige
  • JC Costa Blanca kan snel en goedkoop documenten officieel laten vertalen
  • Naam Spaanse gestor met kennis van Belgisch en Nederlands systeem