Emigreer je naar Spanje? Ga naar het gemeentehuis in Spanje en schrijf je in

Inschrijven Spaanse gemeente

Iedereen, die in Spanje woont, is verplicht zich persoonlijk in te schrijven in het bevolkingsregister
Inschrijving geeft recht op toegang tot scholen, gezondheidszorg, primaire sociale hulp
Schrijf je in op de afdeling Padrón Municipal de Habitantes van je gemeentehuis (Ayuntamiento)
Vraag om officieel bewijs van inschrijving, met handtekening “certificado empadronamiento”

Kosten

Een paar euro
Prijs verschilt per gemeente in Spanje 

Meenemen

 • Documenten overleggen waaruit blijkt dat jij op dat adres woont
  • huurcontract of koopakte van de woning
  • eventuele facturen van Gas, Water, Elektra
 • ID/paspoort
 • NIE-nummer

Bijzonderheden

 • Minderjarige kinderen moeten begeleid worden door de ouders
 • Minderjarige kinderen van gescheiden ouders of ouders die gescheiden leven, moeten toestemming hebben van beide ouders of een origineel gerechtelijk vonnis of scheidingsconvenant laten zien, waarin staat wie verantwoordelijk is voor het toezicht
 • Document moet vertaald zijn in het Spaans door een beëdigd vertaler

Welke JC Diensten horen hierbij?

 • JC Costa Blanca maakt afspraak afdeling Padrón municipal de Habitantes
 • JC Costa Blanca geeft aan welke documenten nodig zijn voor inschrijving in jouw gemeente
 • Regelen officieel bewijs van inschrijving in de Spaanse gemeente
 • JC Costa Blanca kan snel en goedkoop documenten officieel laten vertalen