Je krijgt automatisch te maken met de Spaanse belastingdienst als je woont in Spanje

Hoe werkt de Spaanse belastingdienst?

 • Je woont meer dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje
 • Voor de Spaanse belastingdienst ben je fiscaal resident voor het gehele kalenderjaar 
 • Spaanse belastingdienst stuurt geen aanslagbiljetten of formulieren
 • Je bent zelf verantwoordelijk om op tijd de aangifte(n) te doen vóór 30 juni over afgelopen kalenderjaar
 • Je ontvangt na verwerking geen bevestiging
 • Spaanse belastingdienst ontvangt informatie van buitenlandse belastingdiensten
 • Vindt controle plaats of buitenlandse residenten hun aangifte wel in Spanje doen
 • Doe je geen aangifte, dan kan de Spaanse belastingdienst tot vijf jaar terugvorderen

Als resident heb je te maken met Spaanse belastingdienst “Hacienda” voor betalen van

 • Belasting op inkomsten (inkomstenbelasting)
 • Belasting op vermogen (vermogensbelasting)

Inkomstenbelasting (Renta), Modelo 100

 • Voor 30 juni moet je een aangifte voor inkomstenbelasting doen
 • Het te betalen bedrag moet je in twee termijnen betalen
 • 60% op 1 juli en 40% in de eerste week van november
 • Bedragen worden meteen automatisch van de rekening geschreven
 • Zorg dat je voldoende geld op je rekening hebt staan 

Vermogensbelasting 

In het Communidad Valencia betaal je vermogensbelasting als je een vermogen hebt van meer dan
€ 500.000 (2020) 

Heb je bezittingen en/of eigendommen in het buitenland? 

Iedere Spaanse belastingplichtige, dus ook de fiscaal resident, moet jaarlijks vóór 30 maart via
Modelo 720 aangifte doen, als de waarde per categorie € 50.000 of meer is
Aangifte is ter kennisgeving! Je betaalt hierover geen belasting

Categorieën

 1. Bankrekeningen en beleggingen
 2. Verzekeringen (levens, pensioen of arbeidsongeschiktheid) of rechten
 3. Onroerend goederen (ook vruchtgebruik van goederen)

Gemeentelijke belastingen

Betaling van gemeentelijke belastingen wordt bij veel gemeenten geregeld via SUMA
Eenmaal geregistreerd bij SUMA, ontvang je jaarlijks automatisch bericht voor betalen van

 1. Onroerendgoedbelasting (IBI)
 2. Afval en rioolheffing (Basura)
 3. Motorrijtuigenbelasting (IVTM)

ad 1. 
Afhankelijk van de gemeente tussen de 0.4% en 0.9% over waarde huis
Te betalen in de tweede periode augustus/september

ad 2.
Afhankelijk van de gemeente tussen € 150 en € 250 euro per jaar
Te betalen in de eerste periode maart/april

ad 3.
Afhankelijk van type auto en afhankelijk van de gemeente
Te betalen in de eerste periode maart/april

Welke JC Diensten horen hierbij?

 • Advies over waar je jouw aangifte kan laten afhandelen
 • Overzicht van Spaanse, Belgische en Nederlandse kantoren
 • Ondersteuning gemeentelijke belastingen