Voorkom dat je na je emigratie naar Spanje dubbele belasting betaalt in België én Spanje

Emigreren naar Spanje, belastingaangifte België of Spanje?

Voor Wie

  • Je ontvangt een uitkering vanuit België
  • Je ontvangt inkomsten die vallen onder de Belgische belastingen
  • Je bent fiscaal resident in Spanje
  • Je moet belasting betalen in Spanje

Spanje heeft met België een belastingverdrag om te voorkomen dat je meer dan 1 keer belasting betaalt

Moet ik na mijn emigratie naar Spanje belastingaangifte in België doen?

Je bent verblijfhouder in Spanje
Jouw inkomsten zijn belastbaar in België 
Je bent belastinplichtig onder het systeem ¨belasting van niet-inwoners¨
Je valt niet meer onder het systeem van de personenbelasting

Blijf je na jouw emigratie belastingplichtig in België?

Je bent wel verplicht om een aangifte van inkomen in Spanje te doen
Stuur een bewijs van betaling van belasting in België mee met de aangifte in Spanje
Vraag het bewijs op bij de belastingdienst in België
De Spaanse belastingdienst (Hacienda) registreert jou als belastingplichtige in België

Ben je na jouw emigratie belastingplichtig in Spanje?

Let goed op!

  • Over de periode dat je nog in België ingeschreven staat, ben en blijf je belastingplichtige in België
  • Voor Spanje ben je belastingplichtige over het hele kalenderjaar als je langer dan 183 dagen woont in Spanje
  • Spanje berekent dan ook belasting over de periode dat je nog in België woonde 
  • Teruggave van deze dubbel betaalde belasting is niet eenvoudig. In het land waar je fiscaal inwoner bent, kun je een verzoek tot onderling overleg indienen 

Aanvraag belastingaangifte niet-inwoners België

Registreer je via Overheidsdienst Financiën via formulier ¨Aanvraag voor aangifteformulier belasting niet-inwoners¨
Je ontvangt de aangifte per post in het tweede semester (het jaar volgend op het jaar van de inkomsten)
Zolang je inkomsten, pensioen of uitkering vanuit België ontvangt, moet je aangifte doen
Voor bepaalde inkomsten ben en blijf je belastingplichtige in België

 

 

 

Welke JC Diensten horen hierbij?

  • Overzicht van Spaanse, Belgische en Nederlandse kantoren
  • Tips Belgische belastingen